Vyhľadávanie

V ponuke je 78 nehnuteľností.

Informačný dotazník k vypracovaniu nezáväznej ponuky úveru

 

 

 

Základné údaje o žiadateľovi

Základné údaje o manželke/manželovi žiadateľa resp. spoludlžníkovi/ručiteľovi

Meno a priezvisko, titul

 

 

Mesto

 

 

Rodné číslo

 

 

Rodinný stav

 

 

Vzdelanie

 

 

Profesia

 

 

Druh zamestnania

 

 

Doba neurčitá / určitá do

 

 

Dĺžka súčasného zamestnania

 

 

Spôsob poberania príjmu / názov banky

 

 

Spôsob bývania

 

 

Počet dospelých v rodine

 

 

Počet deti v rodine

Do 18 rokov

 

 

Od 18 do 26 rokov

v prípade štúdia na VŠ

 

 

 

Údaje o príjmoch žiadateľa

Údaje o príjmoch manželky/manžela žiadateľa resp. spoludlžníka/ručiteľa

Priemerný čistý mesačný príjem zo závislej činnosti za posledných 6 mesiacov v EUR

 

 

Priemerný hrubý mesačný príjem zo závislej činnosti za rok 2018 v EUR

 

 

Výška pravidelného opakovaného príspevku v EUR

 

 

Príjem na základe daňového priznania v EUR

Celkové ročné príjmy

 

 

Základ dane

(príjmy – výdavky)

 

 

Daň

 

 

 

Údaje o výdavkoch žiadateľa

Údaje o výdavkoch manželky/manžela žiadateľa resp. spoludlžníka/ručiteľa

Výška mesačných splátok skôr poskytnutých úverov v EUR

 

 

Výška limitu povoleného prečerpania na účte v EUR

 

 

Výška limitu kreditnej karty v EUR

 

 

Výška mesačných splátok leasingu v EUR

 

 

Výška mesačných splátok tovaru na splátky v EUR

 

 

Výška iných pravidelných mesačných výdavkov v EUR (mimo výdavkov na bývanie)

 

 

Základné údaje o úvere

Výška úveru v EUR

 

Doba splatnosti úveru v rokoch

 

Účel úveru

 

Fixácia úrokovej sadzby v rokoch (Fix 1, 3, 5, 10)

 

Typ financovanej nehnuteľnosti

 

Typ zakladanej nehnuteľnosti

 

Hodnota zakladanej nehnuteľnosti v EUR

 

Popis úverovej požiadavky klienta: